sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr.Huệ
Giám Đốc - 0946 546 579

BAO JUMBO - BIGBAG - CONTAINER - BAO PP DỆT CÁC LOẠI

Bao Jumbo Đáy Phẳng
Bao Jumbo Đáy Phẳng
Bao Jumbo Đáy Phẳng
Bao Jumbo Đáy Phẳng
Bao Jumbo Đáy Phẳng
Bao Jumbo Đáy Phẳng
Bao Jumbo Đáy Phẳng
Bao Jumbo Đáy Phẳng
Bao PP Dệt Ghép màng BOPP
Bao PP Dệt Ghép màng BOPP
Bao PP Dệt Tráng PE
Bao PP Dệt Tráng PE
Bao PP Dệt Tráng PE
Bao PP Dệt Tráng PE
Bao PP Dệt Tráng PE
Bao PP Dệt Tráng PE
Bao PP Dệt Ghép Giấy Ford
Bao PP Dệt Ghép Giấy Ford
Bao PP Dệt Ghép Giấy Ford
Bao PP Dệt Ghép Giấy Ford
Bao PP Dệt Ghép Giấy Ford
Bao PP Dệt Ghép Giấy Ford
Bao PP In Trục Ống Đồng
Bao PP In Trục Ống Đồng
Bao PP In Trục Ống Đồng
Bao PP In Trục Ống Đồng
Bao Ghép Giấy Kraft
Bao Ghép Giấy Kraft
Bao Đơn Lớp, Đa Lớp
Bao Đơn Lớp, Đa Lớp
Bao Jumbo Ống Nạp Đấy Xả
Bao Jumbo Ống Nạp Đấy XN...
Bao Jumbo Nắp Mở 3 Biên
Bao Jumbo Nắp Mở 3 Biên
Bao Jumbo Nắp Mở 3 Biên
Bao Jumbo Nắp Mở 3 Biên
Bao Jumbo Nắp Trùm
Bao Jumbo Nắp Trùm
Bao Jumbo Nắp Trùm
Bao Jumbo Nắp Trùm
Bao Đơn Lớp, Đa Lớp
Bao Đơn Lớp, Đa Lớp
Bao Đơn Lớp, Đa Lớp
Bao Đơn Lớp, Đa Lớp
Bao Đơn Lớp, Đa Lớp
Bao Đơn Lớp, Đa Lớp

HẠT NHỰA

Hạt Nhựa Tái Sinh
Hạt Nhựa Tái Sinh
Hạt Nhựa Tái Sinh
Hạt Nhựa Tái Sinh
Hạt Nhựa Tái Sinh
Hạt Nhựa Tái Sinh

VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP

Ván Ép Công Nghiệp
Ván Ép Công Nghiệp
Ván Ép Công Nghiệp
Ván Ép Công Nghiệp
Ván Ép Công Nghiệp
Ván Ép Công Nghiệp
Ván Ép Công Nghiệp
Ván Ép Công Nghiệp

VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI

Keo Dán Thùng
Keo Dán Thùng
Băng Dính Giấy KRAFT
Băng Dính Giấy KRAFT
Màng Quấn Pallet
Màng Quấn Pallet
Dây Đai Niền Thùng
Dây Đai Niền Thùng